Dokumentárny film o tom, prečo sa v Číne začalo prenasledovanie voči 70 miliónom praktizujúcich Falun Gongu.

© Swoop Films 2016

PREČO JE FALUN GONG V ČÍNE PRENASLEDOVANÝ?
Počas 90-tych rokov bol Falun Gong široko uznávaný za zlepšovanie verejného zdravia a morálky pomocou jeho učenia založenom na pravdivosti, súcite a znášanlivosti. Takže prečo Čínska komunistická strana spustila kampaň na jeho odstránenie, posielajúc stovky tisícov zákon dodržiavajúcich občanov do pracovných táborov, kde čelili mučeniu a smrti?

POPULARITA A NEZÁVISLOSŤ
V roku 1998 prieskum čínskej vlády ukázal, že Falun Gong praktizuje viac ľudí, ako je členov Čínskej komunistickej strany. So 70 až 100 miliónmi praktizujúcich bol Falun Gong preukázateľne najväčšou nezávislou skupinou v histórii Čínskej ľudovej republiky.

Komunistická strana sa snaží ovládať všetky dobrovoľné organizácie, náboženstvá alebo médiá a vzdelávacie inštitúcie v Číne. Potláča tých, ktorí sa nepodrobia jej ovládaniu, vrátane Falun Gongu

OSOBNÁ ŽIARLIVOSŤ DIKTÁTORA
Rozhodnutie prenasledovať Falun Gong bolo spravené takmer jednostranne vtedajším predsedom komunistickej strana Ťiang Ce-minom. Ďalší členovia vedenia boli za zmierlivejší prístup, uznávajúc to, že Falun Gong bol mierumilovný a nemal žiadnu politickú agendu.

Odpor Ťiang Ce-mina voči Falun Gongu bol hlboko osobný, pochádzajúci z jeho žiarlivosti voči popularite tejto praxe. Údajne sa tiež nazdával, že keď spustí kampaň v štýle kultúrnej revolúcie voči Falun Gongu, prispeje to ku konsolidácii jeho moci.

NEZLUČITEĽNOSŤ S MARXISTICKÝMI IDEÁLMI
Napriek tomu, že v posledných niekoľkých desaťročiach Čína smeruje ku trhovej ekonomike, ateistická komunistická strana sa stále drží marxistickej ideológie. Niektorí vodcovia strany vnímali Falun Gong, s jeho vierou v existenciu Budhov, Taov a Bohov a jeho presvedčením, že každý môže dosiahnuť nebeskú ríšu pomocou sebazušľachťovania, ako ohrozujúci ich ideológiu, že strana je najvyššou autoritou.

HISTÓRIA PRENASLEDOVANIA ČÍNSKEJ KOMUNISTICKEJ STRANY
Počas jej viac ako 60 rokov svojho režimu Čínska komunistická strana opakovane spúšťala politické kampane na potlačenie slobody myslenia a nútila Číňanov, aby vyjadrovali svoju oddanosť strane. V roku 1999 sa Falun Gong stal jej posledným cieľom. Pán Zhao Ming, ktorý prežil mučenie, to vysvetlil ako: „Mašinéria prenasledovania stranou bola tam – Ťiang stlačil gombík.“

Prečítajte si viac: Násilný útlak 100 miliónov ľudí

Sledujte na: Youtube| Vimeo