Dokumentárny film o tom, prečo sa v Číne začalo prenasledovanie voči 70 miliónom praktizujúcich Falun Gongu.

© Swoop Films 2016

PREČO JE FALUN GONG V ČÍNE PRENASLEDOVANÝ?
V 90. rokoch 20. storočia bol Falun Gong všeobecne uznávaný ako učenie o pravdivosti, súcite a znášanlivosti, ktoré pozdvihuje verejné zdravie a morálku. Prečo teda Čínska komunistická strana spustila kampaň na jeho odstránenie a poslala státisíce občanov, ktorí dodržiavali zákony, do pracovných táborov, kde ich čakalo mučenie a smrť?

POPULARITA A NEZÁVISLOSŤ
V roku 1998 prieskum čínskej vlády ukázal, že Falun Gong praktizuje viac ľudí ako členov Čínskej komunistickej strany. So 70 až 100 miliónmi praktizujúcich bol Falun Gong pravdepodobne najväčšou nezávislou skupinou v histórii Čínskej ľudovej republiky.

Komunistická strana sa snaží kontrolovať všetky dobrovoľnícke organizácie, náboženstvá, médiá a vzdelávacie inštitúcie v Číne. Potláča tie, ktoré sa nepodrobujú jej kontrole, vrátane Falun Gongu.

OSOBNÁ ŽIARLIVOSŤ DIKTÁTORA
Rozhodnutie o prenasledovaní Falun Gongu bolo prijaté takmer jednostranne predsedom komunistickej strany Jiang Zemin-om. Ostatní členovia vedenia uprednostňovali zmierlivejší prístup a uznávali, že Falun Gong je pokojný a nemá politickú agendu.

Jiang Zemin-ov odpor voči Falun Gongu bol hlboko osobný a pramenil z jeho žiarlivosti na popularitu tejto praxe. Údajne tiež veril, že spustením kampane proti Falun Gongu v štýle kultúrnej revolúcie by mohol upevniť svoju moc.

NEZLUČITEĽNOSŤ S MARXISTICKÝMI IDEÁLMI
Napriek tomu, že sa Čína v posledných desaťročiach začala orientovať na trhové hospodárstvo, ateistická komunistická strana sa stále drží marxistickej ideológie. Niektorí stranícki vodcovia považovali Falun Gong s jeho vierou v existenciu Budhov, Daov a Bohov a s jeho presvedčením, že každý môže dosiahnuť božskú sféru prostredníctvom sebazdokonaľovania, za výzvu ideológii, podľa ktorej je strana najvyššou autoritou.

HISTÓRIA PRENASLEDOVANIA ČÍNSKEJ KOMUNISTICKEJ STRANY
Komunistická strana počas svojej viac ako 60-ročnej vlády opakovane spúšťala politické kampane, ktoré potláčali slobodu myslenia a nútili Číňanov, aby deklarovali svoju vernosť strane. V roku 1999 sa Falun Gong stal jej posledným cieľom. Zhao Ming, ktorý prežil mučenie, to vysvetlil takto: „Stranícka mašinéria prenasledovania už existovala – Jiang ju len uviedol do chodu.“

Prečítajte si viac: Násilný útlak 100 miliónov ľudí

Sledujte na: Youtube| Vimeo