Nagradzany dokument o tym dlaczego 70 milionów osób uprawiających medytację jest celem prześladowań w Chinach.

© Swoop Films 2016

DLACZEGO FALUN GONG JEST PRZEŚLADOWANE W CHINACH?
DLACZEGO FALUN GONG JEST PRZEŚLADOWANE W CHINACH? Podczas lat 90-tych Falun Gong był powszechnie uznawany za praktykę polepszającą zdrowie publiczne i podnoszącą moralność poprzez nauczanie prawdy, życzliwości i cierpliwości. Dlatego zatem Komunistyczna Partia Chin rozpoczęła kampanię mającą na celu eliminację Falun Gong, wysyłając w ten sposób setki tysięcy praworządnych obywateli do obozów pracy, nieuchronnie poddając ich torturom, kończących się śmiercią?

POPULARNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ
W 1998 roku według szacunków chińskiego rządu było więcej ludzi praktykujących Falun Gong niż członków Komunistycznej Partii Chin. Z ilością od 70 do 100 milionów członków, Falun Gong była największą niezależną grupą w historii Chińskiej Republiki Ludowej.

Partia Komunistyczna dąży do kontrolowania wszystkich organizacji wolontaryjnych, religii, mediów, a także instytucji edukacyjnych w Chinach. Nie zezwala na istnienie tych grup, które nie godzą się na bycie przez nią kontrolowane, włączając w to Falun Gong.

ZAZDROŚĆ DYKTATORA
Decyzja rozpoczęcia prześladowań Falun Gong była dokonana niemalże wyłącznie przez sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin Jianga Zemina. Inni członkowie skłaniali się bardziej do przyjęcia ugodowego podejścia, zdając sobie sprawę, że Falun Gong jest pokojową praktyką i nie posiada żadnej agendy politycznej.

Niechęć Jianga Zemina w stosunku do Falun Gong była czysto osobista,pochodząca z jego zazdrości o popularność praktyki. Wierzył także, iż dzięki uruchomieniu kampanii w stylu Rewolucji Kulturalnej, wymierzonej w Falun Gong, umocni swoją władzę.

NIEKOMPATYBILNOŚĆ Z IDEAŁAMI MARKSIZMU
Mimo zmiany Chin w kierunku gospodarki wolnorynkowej, ateistyczna Partia Komunistyczna wciąż trwa przy ideologii marksistowskiej. Niektórzy liderzy Partii postrzegali Falun Gong, włącznie z jego wiarą w buddów, tao i bogów i przekonaniem, że wszyscy mogą osiągnąć boski wymiar egzystencji poprzez kultywację, jako zagrożenie dla ideologii głoszącej najwyższy autorytet Partii.

HISTORIA PRZEŚLADOWAŃ WYWOŁANYCH PRZEZ PARTIĘ KOMUNISTYCZNĄ
Przez 60 lat trwania u władzy, Partia Komunistyczna wielokrotnie uruchamiała kampanie polityczne, które ograniczały wolność myśli i zmuszały chińczyków do deklarowania ich posłuszeństwa wobec Partii. W 1999 roku Falun Gong stał się głównym celem takiej kampanii. Ocalały z tortur Zhao Ming tłumaczył to następująco: „Maszyneria prześladowań Partii była gotowa – natomiast Jiang nacisnął jej przycisk”.

Przeczytaj więcej: Brutalne prześladowania 100 milionów ludzi

Obejrzyj na: Youtube | Vimeo