Oceněný dokumentární film ‘Pronásledování Falun Gongu’ odpovídá na otázku proč a jak se ze 70 milionů meditujících lidí stal terč brutálního pronásledování komunistickým režimem.

© Swoop Films 2016

PROČ JE FALUN GONG V ČÍNĚ PRONÁSLEDOVÁN?
V 90. letech bylo o Falun Gongu známo, že má velmi dobrý vliv na zdraví občanů a na zlepšení jejich morálky díky svým hodnotám pravdivosti, soucitu a tolerance. Proč tedy čínská komunistická strana spustila kampaň s cílem vyhladit tuto praxi a uvrhla stovky tisíc občanů, kteří nikdy neporušili žádný zákon, do pracovních táborů, ve kterých je často čeká mučení a smrt?

POPULARITA A NEZÁVISLOST
V roce 1998 čínské vládní průzkumy ukázaly, že počet lidí praktikujících Falun Gong převýšil počet členů Komunistické strany Číny. A tak bylo 70–100 milionů praktikujících Falun Gongu zřejmě největší nezávislou skupinou lidí v historii Čínské lidové republiky.

Komunistická strana chce mít pod kontrolou všechny dobrovolnické organizace, náboženství, média a vzdělávací instituce v Číně. Potlačuje všechny, kdo se odmítají podrobit její kontrole. Včetně Falun Gongu.

ZÁVIST DIKTÁTORA
Rozhodnutí o pronásledování Falun Gongu vzešlo téměř jednostranně od předsedy strany Jiang Zemina (Ťiang Ce-min). Ostatní členové vedení upřednostňovali umírněnější přístup, protože věděli, že Falun Gong je mírumilovný a nemá politické ambice.

Jiang Zeminův postoj vůči Falun Gongu byl velmi osobní – vycházel z jeho závisti nad popularitou praxe. Údajně také věřil tomu, že když proti Falun Gongu spustí kampaň ve stylu kulturní revoluce, mohla by tím vzrůst jeho moc.

V PROTIKLADU K MARXISTICKÝM IDEÁLŮM
Navzdory tomu, že Čína se v posledních desetiletích stává tržní ekonomikou, ateistická komunistická strana lpí na marxistické ideologii. Falun Gong věří v existenci Buddhy, Taa a božských bytostí a obsahuje koncept sebekultivace, která vede člověka k vyšším sférám vědomí – a v tom spatřovali někteří vysoce postavení straníci hrozbu pro jejich ideologii, v níž je nejvyšší autoritou „Strana“.

HISTORIE PERZEKUCÍ KOMUNISTICKÉ STRANY
Během své šedesátileté vlády spustila komunistická strana několik politických kampaní k potlačování svobodného myšlení a přinutila čínský lid, aby projevil straně svou věrnost. V roce 1999 se jejím novým terčem stal Falun Gong. Zhao Ming (Čao Ming), který přežil mučení, to vyjádřil takto: „Stranická perzekuční mašinérie tam už byla – Jiang jen zmáčkl knoflík.“

Pro více informací navštivte: Historie Pronásledování