BLIŽŠÍ POHLED NA ČÍNSKOU KOMUNISTICKOU STRANU
Komunistická strana Číny násilně potlačuje Falun Gong již více než 20 let. Obsah na těchto stránkách zkoumá KS Číny do větší hloubky a nabízí podrobnější vysvětlení toho, proč a jak režim pronásleduje Falun Gong a mnoho dalších skupin.