มองพรรคคอมมิวนิสต์จีนใกล้ ๆ
เป็นเวลากว่า 20 ปีที่พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) ได้ข่มเหงฝ่าหลุนกงอย่างรุนแรง เนื้อหาด้านล่างพินิจพิเคราะห์ CCP ในเชิงลึกมากขึ้น โดยให้ข้อมูลที่ลึกมากขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติและวิธีการของ CCP ว่า CCP ข่มเหงผู้คนอย่างไรและทำไม อีกทั้งอันตรายที่ CCP มีต่อทุกคนทั่วโลก