BLIŽI POGLED NA KINESKU KOMUNISTIČKU PARTIJU
Već više od 20 godina, Komunistička partija Kine (KPK) nasilno progoni Falun Gong. Sadržaj u nastavku detaljnije istražuje KPK, nudeći bolji uvid u prirodu i metode KPK, kako i zašto KPK progoni ljude i opasnost koju KPK predstavlja za sve ljude u svijetu.