G. Li Hongzhi, osnivač Falun Gonga, ovlastio je televiziju NTD da objavi njegov članak “Zbog čega postoji čovječanstvo” 20. januara 2023. godine.

Ovdje je kompletan članak: https://faluninfo.ba/articles/2215