Pán Li Chung-č’, zakladateľ Falun Gongu, poskytol 20. januára 2023 televízii NTD povolenie na uverejnenie jeho článku „Prečo existuje ľudstvo“.

Tu je linka na celý článok: https://www.falungong.sk/preco-existuje-ludstvo