Pokiaľ to neskončí | dokumentárny cyklus Legends Unfolding

[72 min]

Iba Kúsok od rušnej Oxford Street v Londýne je tichá cesta – Portland Place. V tejto tichej ulici nájdete veľa veľvyslanectiev, riaditeľstvo BBC a Kráľovský ústav britských architektov. Čínska cisárovná Cixi dynastie Qing tu v roku 1875 kúpila kancelársku budovu. Od tej doby je toto miesto sídlom čínskej ambasády.

Príbeh odmietania tyranie – Príbeh Falun Gongu

[2 min]

Viac ako 20 rokov čínsky komunistický režim vedie násilnú kampaň na potlačenie viery 100 miliónov pokojných ľudí. Obete reagovali pravdivosťou, súcitom a znášanlivosťou. Toto je ich príbeh.