Na čiernom zozname

Dejan je len bežný muž, ktorý žije v postkomunistickej krajine. Dejan je len bežný muž, ktorý žije v postkomunistickej krajine. Avšak zakaždým, keď nejaký čínsky predstaviteľ navštívi jeho krajinu, zaobchádza sa s ním ako s verejným nepriateľom č. 1: štátna bezpečnosť mu odpočúva telefón a sleduje jeho aj jeho rodinných príslušníkov, pričom verejná bezpečnosť mu venuje osobitnú pozornosť a navštevuje ho doma i na pracovisku. Dôvod?

Za hranice strachu: Príbeh Kao Č- šenga

Kao Č-šeng sa narodil v jaskyni a prekonal neuveriteľnú nepriazeň, aby sa stal jedným z najlepších právnikov v Číne. Ľudia ho volajú „svedomím Číny“, ale v očiach ČKS zašla jeho snaha po spravodlivosti príliš ďaleko, keď začal hovoriť otvorene o tabuizovanej téme porušovania ľudských práv.

Ťažko uveriteľné

Ako sa lekári stávajú vrahmi a ako sme sa tvárili, že to nevidíme. Ťažko uveriteľné je dokumentárny film, ktorý skúma problém násilných odberov orgánov čínskym väzňom svedomia a reakcie – alebo chýbajúce reakcie – vo svete.