O projekte

FalunInfo TV prináša filmy, dokumentárne filmy a videá, ktoré sa týkajú Falun Gongu a prenasledovania tejto praxe Čínskou komunistickou stranou.

Okrem niekoľkých krátkych videí vytvorených informačným centrom Falun Dafa, väčšina obsahu na týchto stránkach bola vytvorená treťou stranou. Centrum ich zhromaždilo na tejto webstránke, aby ste ich tu mali k dispozícii.

Názory a myšlienky, ktoré sa nachádzajú vo videách tretích strán, ktoré sú na tejto webstránke, patria výlučne producentom týchto videí a nemusia nutne odrážať pohľad Informačného centra Falun Dafa.

Hoci niektoré videá tretích strán sú dostupné cez tieto webstránky zdarma, všetky videá, ktoré vyžadujú platbu sú videami tretích strán a platba sa uskutočňuje výlučne voči tretej strane v súlade s distribučnou zmluvou. Žiadne tržby zo žiadnych videí na tejto webstránke nie sú prijímané alebo spravované Informačným centrom Falun Dafa.

Všetky videá vyrobené Informačným centrom Falun Dafa sú dostupné na sledovanie zdarma.