Giới thiệu

FalunInfo TV tổng hợp các bộ phim đạt giải thưởng, các bộ phim tài liệu, và các phim ngắn liên quan tới Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) và cuộc bức hại môn tập này tại Trung Quốc do Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành.

Trong số đó, bao gồm các phim ngắn được sản xuất tại Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp, và các bộ phim được sản xuất bởi các nhà làm phim độc lập, đóng góp phần lớn nội dung tại trang web này. Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã thu thập và tổng hợp các nội dung phim nói trên để tiện cho quý khán giả theo dõi.

Tất cả các quan điểm được trình bày trong các bộ phim do các nhà làm phim độc lập (bên thứ ba) sản xuất hoàn toàn là quan điểm của tác giả, và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Một số bộ phim do bên thứ ba sản xuất được trình chiếu miễn phí tại trang web này, và một số bộ phim có thu phí tại trang web gốc của nhà sản xuất. Tất cả doanh thu cho các bộ phim do bên thứ ba sản xuất hoàn toàn thuộc về họ, theo thoả thuận về phát hành giữa hai bên. Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp không tiếp nhận hoặc xử lý các video đăng tải tại trang web này.

Tất cả các video do Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp sản xuất đều được chiếu miễn phí.