© NTD • dokumentárny cyklus Legends Unfolding | 72min | dokumentárne filmy

Iba Kúsok od rušnej Oxford Street v Londýne je tichá cesta – Portland Place. V tejto tichej ulici nájdete veľa veľvyslanectiev, riaditeľstvo BBC a Kráľovský ústav britských architektov. Čínska cisárovná Cixi dynastie Qing tu v roku 1875 kúpila kancelársku budovu. Od tej doby je toto miesto sídlom čínskej ambasády.

5. júna 2002 sa naproti cez ulicu objavila skupinka osôb. Odvtedy sú tam stále, vo dne aj v noci.

Prečo sú tam dňom i nocou? Aký účinok má ich konanie? Za ich tichým správaním, akí sú to ľudia?