Pokiaľ to neskončí | dokumentárny cyklus Legends Unfolding

[72 min]

Iba Kúsok od rušnej Oxford Street v Londýne je tichá cesta – Portland Place. V tejto tichej ulici nájdete veľa veľvyslanectiev, riaditeľstvo BBC a Kráľovský ústav britských architektov. Čínska cisárovná Cixi dynastie Qing tu v roku 1875 kúpila kancelársku budovu. Od tej doby je toto miesto sídlom čínskej ambasády.