อาจารย์หลี่หงจื้อ ผู้ก่อตั้งฝ่าหลุนกง อนุญาตให้ NTD Television เผยแพร่บทความของท่าน “ทำไมจึงมีมนุษยชาติ” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2023

นี่คือบทความฉบับเต็ม แปลจากภาษาจีน: https://www.ganjing.com/news/1fji3i4upvm5r55V1vCT1XOIT1rd1c