© China Organ Harvest Research Center | 22min | Dokumentarni film

Kina sada izvodi najviše transplantacija organa na svijetu, ali ima malo dobrovoljnih davalaca. Iako je vlada priznala da uzima organe od osuđenika na smrt, oni čine mali dio transplantacija izvršenih u zemlji. Na osnovu decenije istraživanja, ovaj dokumentarni film otkriva pravi izvor ovih organa: neprekidni zločin protiv čovječnosti s procijenjenim desetinama hiljada nevinih žrtava svake godine.