ДЕТАЙЛЕН ПОГЛЕД КЪМ КИТАЙСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
В продължение на повече от 20 години, Китайската комунистическа партия брутално преследва Фалун Гонг. Съдържанието по долу разглежда детайлно същността на ККП, предлагайки задълбочена представа за природата и методите на ККП, как и защо преследва хора и опасността, която представлява за всеки един по света.