Širenje komunističkog kulta svijetom pokreću nasilje i obmana. Kada se komunizam izvozi iz moćne zemlje u slabiju, nasilje je najbrži i najefikasniji put. Neuspjeh slobodnog svijeta da prepozna kultni karakter komunizma navodi ga da olako shvaća izvoz komunističke ideologije.