E1 — Uvod | Kako avet komunizma vlada svijetom

Avet komunizma nije nestala raspadom Komunističke partije u istočnoj Evropi. Kolaps komunističkih režima u Sovjetskom Savezu i Istočnoj Evropi označio je kraj poluvjekovnog hladnog rata između kapitalističkih i komunističkih tabora na Istoku i Zapadu. Mnogi su stoga bili optimistični, vjerujući da je komunizam postao relikt prošlosti. Tužna istina je, međutim, […]

E2 — Evropski korijeni komunizma

Mnoga proročanstva prorečena u ortodoksnim religijama su se obistinila, kao i predviđanja koje je dao Nostradamus i ona koja su prenošena u kulturama širom svijeta, od Perua do Koreje. U kineskoj istoriji, od dinastije Han do dinastije Ming, postojali su iznenađujuće tačni proročki tekstovi.

E3 — Masovna ubijanja na Istoku (1. dio)

Prošao je čitav vijek otkako je Komunistička partija preuzela vlast u Sovjetskom Savezu. Prema podacima koje je sastavio američki Kongres, komunistički režimi su odgovorni za smrt najmanje 100 miliona ljudi. Crna knjiga komunizma opisuje ovu istoriju ubistava. Iz dokumenata s kojih je skinuta oznaka tajnosti od strane vlada zemalja bivšeg […]

E4 — Masovna ubijanja na Istoku (2. dio)

Prošao je čitav vijek otkako je Komunistička partija preuzela vlast u Sovjetskom Savezu. Prema podacima koje je sastavio američki Kongres, komunistički režimi su odgovorni za smrt najmanje 100 miliona ljudi. Crna knjiga komunizma opisuje ovu istoriju ubistava. Iz dokumenata s kojih je skinuta oznaka tajnosti od strane vlada zemalja bivšeg […]

E5 — Izvoz revolucije (1. dio)

Širenje komunističkog kulta svijetom pokreću nasilje i obmana. Kada se komunizam izvozi iz moćne zemlje u slabiju, nasilje je najbrži i najefikasniji put. Neuspjeh slobodnog svijeta da prepozna kultni karakter komunizma navodi ga da olako shvaća izvoz komunističke ideologije.

E6 — Izvoz revolucije (2. dio)

Širenje komunističkog kulta svijetom pokreću nasilje i obmana. Kada se komunizam izvozi iz moćne zemlje u slabiju, nasilje je najbrži i najefikasniji put. Neuspjeh slobodnog svijeta da prepozna kultni karakter komunizma navodi ga da olako shvaća izvoz komunističke ideologije.

E7 — Infiltriranje na Zapad (1. dio)

Predsednički izbori u SAD 2016. bili su jedni od najdramatičnijih u poslednjih nekoliko decenija. Izborna kampanja je bila puna preokreta koji su trajali dugo nakon izbora. Pobjednik, republikanski kandidat Donald Trump, bio je okružen negativnim medijskim izvještavanjem i protestima u gradovima širom zemlje. Demonstranti su držali natpise sa parolama poput […]