© Falun Dafa Information Center | 2016 | 6min | Introduction

FALUN GONG, známý také jako Falun Dafa, je pokročilá praxe sebe-kultivace, která zlepšuje duševní i tělesné zdraví fyzickými cvičeními a zlepšováním charakteru člověka.

V tradiční čínské kultuře mají kultivační praxe tisíciletou historii a vytváří duchovní základ čínské civilizace. V roce 1992 byl Falun Dafa představen veřejnosti mistrem Li Hongzhim. Pro své hluboké principy a pro svůj dobrý vliv na zdraví se praxe rychle šířila. Již za sedm let Falun Gong praktikovalo více než 100 milionů lidí, stal největší praxí svého druhu v Číně i mimo ni.

Tradiční čínská medicína se zaměřuje na energetické kanály a věří, že tělesné zdraví souvisí se zdravím duševním. Falun Gong (Falun Dafa) kultivuje současně mysl i tělo, a zároveň zlepšuje přirozenou imunitu člověka.

LITERATURA:

Kniha FALUN GONG zahrnuje diskuzi o těchto tématech:

 • Co je qigong (čchi-kung), jeho původ, cíl a účinky
 • Vztah Falun Gongu k qigongu a buddhismu
 • Původ, smysl, a skutečné odstranění nemocí
 • Skutečný význam pojmu sjednocená kultivace mysli a těla
 • Popis cvičení Falun Gongu
 • Podrobný popis funkcí jednotlivých cvičení a vysvětlení, v čem jsou jedinečné

Kniha ZHUAN FALUN zahrnuje diskusi o těchto tématech:

 • Původ qigongu (čchi-kungu) a dávno zapomenutého slova “kultivace”
 • Základní příčiny nemocí a jejich definitivní odstranění
 • Karma: její původ, účinky, a přeměna na ctnost
 • Vztah Falun Gongu k čchikungu, buddhismu, taoismu, a jiným kultivačním metodám
 • Význam a funkce nadpřirozených schopností
 • Opravdová, sjednocená kultivace mysli a těla
 • Co je to Osvícení, co je to Dovršení

Už v roce 1996 se stal Zhuan Falun bestsellerem v nejlidnatějším státě světa, Číně, a určitě ne bez příčiny. Zhuan Falun, ústřední text praxe Falun Dafa, není zcela běžnou knihou. Učení v ní obsažené prakticky úplně předefinovalo pojem qigong (čchi-kung) a kultivační praxe. Navíc z praxe, které se věnovalo asi 200 tisíc Číňanů, vypěstovala tato kniha duchovní směr, který v současnosti praktikuje 100 milionů lidí na celém světě. Změnila milióny životů, vrátila lidem zdraví a umožňuje jim praktikovat opravdovou kultivaci na základě vyšších principů.

Zhuan Falun je důkladným vysvětlením Falun Dafa, které zahrnuje široký rozsah témat. Vrhá světlo také tam, kde se to jiným knihám nepodařilo. Zhuan Falun objasňuje rozsáhlé vnitřní významy vesmírných zákonů, jeho jazyk však přesto zůstává velmi přístupný, Text je sestavený z veřejných přednášek pana Li Hongzhi v Číně v letech 1992-1994.

CVIČENÍ FALUN GONG

Falun Gong obsahuje soubor pěti jemných (čchi-kungových) cvičení, první čtyři cviky se provádí ve stoji a páté je meditací v sedě, v lotosovém sedu. Pohyby jsou plynulé a velmi pomalé. Samotná cvičení jsou lehce naučitelná a mohou je cvičit lidé jakéhokoliv věku.

ČÍNSKÉ ZNAKY Zhen 真, Shan 善, Ren 忍

Zakladatel Fa-lun-kungu, pan Li, ve svých přednáškách zdůrazňuje důležitost zlepšování charakteru člověka a jeho přizpůsobení se principům 真 Zhen (pravda, pravdivost, pravdomluvnost, upřímnost), 善 Shan (soucit, dobrota, laskavost), 忍 Ren (snášenlivost, tolerance, vytrvalost, odvaha). Falun Gong učí, že tyto hodnoty jsou nejzákladnějšími kvalitami vesmíru a považuje je za měřítko pro každodenní život i praxi.

UZNÁNÍ A OCENĚNÍ FALUN GONGU VE SVĚTĚ

Zakladatel Fa-lun-kungu a jeho metoda získaly do dubna 2001 více než 340 ocenění, proklamací a uznání za mimořádné příspěvky k duševnímu a fyzickému zdraví lidí a ke svobodě víry ve světě. V březnu 2001 dala nadace Freedom House zakladateli Fa-lun-kungu ocenění za rozvoj náboženské a duchovní svobody při obřadu v senátu USA. V roce 2001 byl nominován na Sacharovovu cenu více než 25 členy Evropského parlamentu. V roce 2000 a 2001 byl přes obavy Pekingu nominován na Nobelovu cenu míru.

———-
Knihy Falun Gong a Zhuan Falun vydalo v České republice nakladatelsví Vodnář. Pro více informací navštivte: http://www.FalunDafa.org