© Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp | 2016 | 6 phút | Giới thiệu

Pháp Luân Công là #môn tu luyện tinh thần cổ xưa của #Phật gia, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Pháp Luân Công gồm các bài giảng đề cao tâm tính, một bài tĩnh công toạ thiền và bốn bài công pháp nhẹ nhàng, thực sự đạt hiệu quả cao trong việc cải thiện sức khoẻ và điều chỉnh năng lượng cơ thể.

Cốt lõi của tu luyện Pháp Luân Công là đồng hoá với đặc tính căn bản của vũ trụ – “Chân Thiện Nhẫn” (tiếng Trung là Zhen Shan Ren ), lấy nguyên lý này làm kim chỉ nam trong tu luyện và cuộc sống.

Người sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí, từng nói: “Tu luyện là lấy việc đồng hoá với đặc tính tối cao của vụ trụ – Chân Thiện Nhẫn – làm căn bản, là lấy đặc tính này để chỉ đạo, và là dựa trên nguyên lý diễn hoá của vũ trụ.”

Pháp Luân Công còn được biết đến với tên gọi khác là #Pháp Luân Đại Pháp.

Đến năm 1999, Pháp Luân Công đã trở thành môn tu luyện phổ biến nhất và phát triển nhanh nhất tại Trung Quốc, cũng như trong lịch sử nhân loại. Chỉ trong bảy năm kể từ lần đầu tiên giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, đã có khoảng 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công.

Tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công: Pháp Luân Công là gì?

Xem trên: Youtube | Vimeo