Pháp Luân Công: Lời Tự Thuật

[18 phút]

Trong 20 năm qua, bạn đã nghe về họ qua báo đài và vô tuyến truyền hình. Bạn cũng nhìn thấy họ trong những cuộc biểu tình ôn hòa trên khắp thế giới. Những người tu luyện Pháp Luân Công là ai? Điều gì thúc đẩy họ làm thế? Những khó khăn họ phải trải qua để bóc trần bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc có ảnh hưởng sâu rộng như thế nào đối với chúng ta?

Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) là gì?

Pháp Luân Công là môn tu luyện tinh thần cổ xưa của Phật gia, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Pháp Luân Công gồm các bài giảng đề cao tâm tính, một bài tĩnh công toạ thiền và bốn bài công pháp nhẹ nhàng, thực sự đạt hiệu quả cao trong việc cải thiện sức khoẻ và điều chỉnh năng lượng cơ thể.