Một bộ phim tài liệu đạt giải thưởng, nói về lý do tại sao 70 triệu người thiền định trở thành mục tiêu bị trừ khử ở Trung Quốc.

© Swoop Films 2016

TẠI SAO PHÁP LUÂN CÔNG BỊ BỨC HẠI Ở TRUNG QUỐC
Trong những năm 1990, Pháp Luân Công với những bài giảng về Chân Thiện Nhẫn đã được phổ truyền và công nhận về lợi ích nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và cải thiện sức khoẻ cộng đồng. Vậy tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại phát động chiến dịch diệt trừ Pháp Luân Công, cưỡng chế hàng trăm nghìn công dân không vi phạm pháp luật phải vào các trại lao động, để tra tấn và cướp đi sinh mệnh của họ?

SỰ PHỔ BIẾN VÀ TÍNH ĐỘC LẬP
Năm 1998, một cuộc khảo sát được tiến hành bởi chính quyền Trung Quốc cho thấy, số người tu luyện Pháp Luân Công nhiều hơn tổng số đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với số học viên từ 70 triệu đến 100 triệu người, Pháp Luân Công được cho là nhóm độc lập lớn nhất trong lịch sử Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn tìm cách kiểm soát tất cả các tổ chức tình nguyện, tôn giáo , truyền thông và cơ sở giáo dục ở Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp những người không chấp nhận sự kiểm soát của Đảng, trong đó có Pháp Luân Công.

SỰ GHEN TỊ CÁ NHÂN CỦA NHÀ ĐỘC TÀI
Quyết định đàn áp Pháp Luân Công có thể coi là do Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đơn phương đưa ra. Các Uỷ viên cấp cao khác của Trung ương Đảng ủng hộ cách tiếp cận ôn hoà hơn, bởi lẽ họ thừa nhận rằng Pháp Luân Công là môn tu luyện an hoà và không tham gia chính trị.

Việc Giang Trạch Dân phản đối Pháp Luân Công mang tính cá nhân sâu sắc, xuất phát từ sự ghen tị của ông ta đối với sự phổ biến của môn pháp. Ông ta cũng tin rằng, việc phát động một chiến dịch chống lại Pháp Luân Công theo mô hình của Đại Cách mạng Văn hoá sẽ có thể giúp ông ta củng cố quyền lực cá nhân.

TÍNH TRÁI NGƯỢC VỚI TƯ TƯỞNG CHỦ NGHĨA MÁC
Bất chấp sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường của Trung Quốc trong vài thập kỷ gần đây, Đảng Cộng sản vô thần vẫn bám dính vào hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác. Pháp Luân Công, với niềm tin vào sự tồn tại của Phật Đạo Thần, và Pháp lý: bất cứ ai cũng có thể đạt đến cảnh giới cao hơn thông qua tu luyện cá nhân, điều này đối lập với tư tưởng: Đảng là cơ quan quyền lực tối cao.

LỊCH SỬ ĐÀN ÁP CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
Trong suốt hơn 60 năm cầm quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã liên tục phát động các cuộc vận động chính trị nhằm đàn áp tự do tư tưởng, và buộc người dân Trung Quốc phải tuyên thệ trung thành với Đảng. Năm 1999, Pháp Luân Công đã trở thành mục tiêu đàn áp gần đây nhất của Đảng. Zhao Ming, một nạn nhân từng bị giam giữ và tra tấn đã giải thích rằng: “Bộ máy bức hại của Đảng Cộng sản luôn tồn tại – và Giang Trạch Dân là người đã khai hoả”.

Xem thêm: Đàn áp Bạo lực 100 Triệu Người

Xem trên: Youtube | Vimeo