Nagrađivani dokumentarni film o tome zašto su preko 70 miliona Falun Gong meditanata postali meta za eliminaciju u Kini.

© Swoop Films 2016

ZAŠTO JE FALUN GONG PROGONJEN U KINI?
Tokom 1990-ih je bilo opšte poznato da Falun Gong poboljšava zdravlje ljudi i njihov moral kroz svoja učenja o istinitosti, dobrodušnosti i toleranciji. Pa zašto je kineska komunistička partija pokrenula kampanju za njeno iskorenjivanje, šaljući stotine hiljada građana koji poštuju zakon u radne logore da se suoče sa mučenjem i smrću?

POPULARNOST I NEZAVISNOST
1998. godine, istraživanje kineske vlade pokazalo je da je više ljudi prakticiralo Falun Gong nego što je bilo članova Komunističke partije Kine. Sa 70 do 100 miliona praktikanata, Falun Gong je najvjerovatnije bio najveća nezavisna grupa u istoriji Narodne Republike Kine.

Komunistička partija želi kontrolirati sve volonterske organizacije, religije, medije i obrazovne institucije u Kini. Ona potiskuje sve koji se ne podvrgavaju njenoj kontroli, uključujući i Falun Gong.

LIČNA LJUBOMORA DIKTATORA
Odluku o progonu Falun Gonga gotovo jednostrano donio je predsjedavajući Komunističke partije Jiang Zemin. Ostali članovi rukovodstva zalagali su se za pomirljiviji pristup, prepoznajući da je Falun Gong bio miroljubiv i da nije imao političke ciljeve.

Protivljenje Jiang Zemina Falun Gongu bilo je duboko lično, proizašlo iz njegove ljubomore zbog popularnosti prakse. Također je navodno vjerovao da bi pokretanjem kampanje u stilu Kulturne revolucije protiv Falun Gonga mogao učvrstiti svoju moć.

NEKOMPATIBILNOST SA MARKSISTIČKIM IDEALIMA
Uprkos okretanju Kine tržišnoj ekonomiji posljednjih decenija, ateistička Komunistička partija i dalje se drži marksističke ideologije. Neki partijski lideri smatrali su Falun Gong, sa njegovom vjerom u postojanje Buda, Daoa i Bogova, i uvjerenjem da bilo tko može doći do božanskog carstva samo-usavršavanjem, izazovom ideologiji da je Partija najviši autoritet.

ISTORIJA PROGONA KOMUNISTIČKE PARTIJE
Tokom svojih više od 60 godina vladavine, Komunistička partija je više puta pokretala političke kampanje koje suzbijaju slobodu mišljenja i prisiljavaju Kineze da izraze svoju odanost Partiji. 1999. godine, Falun Gong je postao njena najnovija meta. Zhao Ming, koji je preživio mučenje, objasnio je to na ovaj način: “Partijska mašinerija za progon je već postojala – Jiang je pritisnuo dugme.”

Pročitajte više: Nasilno suzbijanje 100 miliona ljudi

Pogledajte na: Youtube | Vimeo