Ep 1 — Qigong postavlja scenu

[25 min]

U periodu posle Kulturne revolucije, u Kini se sve više priča o ljudima različitih uzrasta, od mladih do starih, koji pokazuju neverovatne natprirodne moći stečene u raznim praksama Qigong meditacije. Sve više priča i istraživanja, koje je sprovela kineska država, pomaže da se Qigong i natprirodne moći premeste iz kategorije sujeverja u novu humanističku nauku, postavljajući pozornicu za pojavu Falun Gonga.

Ep 2 — Dafa počinje da se širi

[23 min]

Dok je 80-ih i ranih 90-ih rasla popularnost različitih Qigong praksi, pojavile su se i mnoge lažne, šarlatanske prakse. Praktikanti qigonga u Kini nastavljaju da traže prave prakse za lečenje i blagostanje. Jednog jutra u gradu Changchun, nakon završetka vežbe, nekoliko čigong praktikanata razgovara o svojim iskustvima, a pridružuje im se i učitelj čigonga, koji počinje da objašnjava razloge i dublja značenja njihovih iskustava. On im demonstrira nekoliko vežbi čigonga, a oni počinju ih vežbaju spremno. Ta praksa je poznata kao Falun Gong, a učitelji se zove Li Hongdži.

Ep 3 — Slomiti iluziju i pročistiti um

[23 min]

Savremena nauka je pomogla da se objasni niz fundamentalnih pitanja, međutim, mnogi od najuspešnijih i najcenjenijih naučnika i dalje nalaze da je duhovna vera krajnji vodeći princip u njihovim životima i odgovor na životna pitanja. Dok vodeći ljudi u mnogim naučnim oblastima počinju da postavljaju ova egzistencijalna pitanja, učitelj Li Hongdži počinje da drži svoja predavanja van Kine, širom Evrope i SAD.

Ep 4 — Izabrati Put

[21 min]

Zašto ljudi započinju praksu Falun Gonga? Ima onih koji su iskreno zainteresovani da pronađu istinsku čigong praksu. Mnogi probaju Falun Gong onda kada više nemaju kome da se obrate, a ono o čemu svedoče je čudesno.

Ep 5 — Pre oluje

[25 min]

Čujte glasove mnogih praktikanata dok govore zašto su pristupili praksi i šta doživljavaju dok nastavljaju svojim putem. Ipak, velik rast popularnosti i priroda slobodnog praktikovanja smetaju savremenim praksama čigonga koje su osnovali drugi učitelji, uglavnom zbog zarade. Oni započinju napore da diskredituju Falun Gong. Falun Gong praktikanti se mobilišu da razjasne i razreše svaku lažnu optužbu, pokazujući pravu miroljubivu prirodu prakse. Međutim, neprekidni brzi rast ove prakse na kraju privlači punu pažnju lidera Komunističke partije Kine, i pokreće se istraga, kao prethodnica potpunoj zabrani.

Ep 6 — Usred teškoće

[31 min]

Kao što su mnoge duhovne prakse u istoriji iskusile, zajedno sa rastom i popularnošću dolaze i poteškoće i iskušenja, koja će staviti na test veru pristalica i oceniti da li je neko dostojan prakse. Takva je i sudbina Falun Gonga. Mnogi praktikanti osećaju da predstoji pritisak Komunističke partije Kine. Međutim, malo ko je mogao predvideti konačni obim, razmere i žestinu progona.