Za sada i za budućnost | TV serija | 25 min

U periodu posle Kulturne revolucija, u Kini se sve više priča o ljudima različitih uzrasta, od mladih do starih, koji pokazuju neverovatne natprirodne moći stečene u raznim praksama Qigong meditacije. Sve više priča i istraživanja koje je sprovela kineska država pomaže da se Qigong i natprirodne moći premeste iz kategorije sujeverja u novu humanističku nauku, postavljajući pozornicu za pojavu Falun Gonga.