Ep 1 — Qigong postavlja scenu

[25 min]

U periodu posle Kulturne revolucije, u Kini se sve više priča o ljudima različitih uzrasta, od mladih do starih, koji pokazuju neverovatne natprirodne moći stečene u raznim praksama Qigong meditacije. Sve više priča i istraživanja, koje je sprovela kineska država, pomaže da se Qigong i natprirodne moći premeste iz kategorije sujeverja u novu humanističku nauku, postavljajući pozornicu za pojavu Falun Gonga.

Ep 2 — Dafa počinje da se širi

[23 min]

Dok je 80-ih i ranih 90-ih rasla popularnost različitih Qigong praksi, pojavile su se i mnoge lažne, šarlatanske prakse. Praktikanti qigonga u Kini nastavljaju da traže prave prakse za lečenje i blagostanje. Jednog jutra u gradu Changchun, nakon završetka vežbe, nekoliko čigong praktikanata razgovara o svojim iskustvima, a pridružuje im se i učitelj čigonga, koji počinje da objašnjava razloge i dublja značenja njihovih iskustava. On im demonstrira nekoliko vežbi čigonga, a oni počinju ih vežbaju spremno. Ta praksa je poznata kao Falun Gong, a učitelji se zove Li Hongdži.