Za sada i za budućnost | TV serija | 24 min

Dok je 80-ih i ranih 90-ih rasla popularnost različitih Qigong praksi, pojavile su se i mnoge lažne, šarlatanske prakse. Praktikanti qigonga u Kini nastavljaju da traže istinske prakse za lečenje i blagostanje. Jednog jutra u gradu Changchun, nakon završetka vežbe, nekoliko čigong praktikanata razgovara o svojim iskustvima, a pridružuje im se i učitelj čigonga, koji počinje da objašnjava razloge i dublja značenja njihovih iskustava. On im demonstrira nekoliko vežbi čigonga, a oni počinju ih vežbaju spremno. Praksa je poznata pod nazivom Falun Gong. Popularnost prakse dramatično raste dok učitelj Li Hongdži započinje dvogodišnju turneju predavanja širom Kine, javno govoreći i predajući o istoriji čigonga, pomažući da se isprave zablude o čigongu i naglašava zašto je Falun Gong drugačiji. Prisutni su oduševljeni.