Za sada i za budućnost | TV Serija | 21 min

Zašto ljudi započinju praksu Falun Gonga? Ima onih koji su iskreno zainteresovani da pronađu istinsku čigong praksu. Mnogi isprobaju Falun Gong kada nemaju više kome da se obrate za pomoć, i ono čemu svedoče je čudesno. Ogromne sume novca se troše na lečenje kritičnih ili hroničnih bolesti bez rezultata, a kad ovi Kinezi počnu da praktikuju Falun Gong, njihove bolesti nestanu. Zavisnici od droge i alkohola u silaznoj spirali otkrivaju Falun Gong i njima se život potpuno preokrene ka zdravom i moralnom životu. Kada iz usta jednog čoveka čujemo za tako dramatične, dobre rezultate, često se javi skepticizam. Poslušajte glasove mnogih praktikanata dok pričaju zašto su pristupili praksi i šta doživljavaju dok nastavljaju svojim putem.