Za sad i za budućnost| TV Serija | 31 min

Kao što su mnoge duhovne prakse u istoriji iskusile, zajedno sa rastom i popularnošću stižu i poteškoće i iskušenja koja će staviti na test veru pristalica i oceniti ko je dostojan da dobije koristi od prakse. Takva je i sudbina Falun Gonga. Mnogi praktikanti osećaju predstojeće gušenje od strane Komunističke partije Kine. Međutim, malo ko je mogao predvideti konačni obim, razmere i žestinu progona. Dok praksa nastavlja da raste, a Učitelj Li dobija sve više pohvala širom sveta, iza kulisa se sprema potpuni obračun. Istorija će pokazati da je Đijang Cemin, lider Komunističke partije Kine, onaj ko je pokretrač progona Falun Gonga. Najpre se oduzimaju dozvole za javno vežbanje. Istovremeno, svim partijskim zvaničnicima i pripadnicima vojske zabranjeno je da praktikuju Falun Gong. Ubrzo nakon toga, svi državni mediji širom Kine započinju koordiniranu propagandnu kampanju za diskreditaciju i klevetu Falun Gonga. Zatim slede masovna hapšenja praktikanata širom nacije.