Za sada i za budućnost | TV serija | 25 min

Čujte glasove mnogih praktikanata dok govore zašto su pristupili praksi i šta doživljavaju dok nastavljaju svojim putem. Ipak, velik rast popularnosti i priroda slobodnog praktikovanja smetaju savremenim praksama čigonga koje su osnovali drugi učitelji, uglavnom zbog zarade. Oni započinju napore da diskredituju Falun Gong. Falun Gong praktikanti se dobrovoljno, u cilju da objasne principe i demonstriraju vežbe, mirno obraćaju lokalnim ili pokrajinskim državnim medijima koji su citirali klevetničke izjave, ili onima koji su imali zle namere prema Falun Gongu. Kroz ovaj proces, mnogi su upoznali Falun Gong kao dobru praksu, sa pozitivnim principima. Međutim, neprekidni brzi rast ove prakse na kraju privlači punu pažnju lidera Komunističke partije Kine, i pokreće se istraga, kao prethodnica potpunoj zabrani.