“Tà Giáo” hay Chiêu trò Vu khống của ĐCSTQ?

[10 phút]

Khác với những gì mà nhiều tờ báo đưa tin một cách cẩu thả, Pháp Luân Công không hề “bị cấm và gọi là tà giáo bởi chính quyền Trung Quốc” vào ngày 22 tháng 7 năm 1999. Môn pháp đã không bị gán mác ‘tà giáo’ cho đến tận tháng 10 năm đó.