KPK laži: “Zla sekta”?

[10 min]

Falun Gong nije „zabranila kineska vlada kao zlu sektu“ 22. jula 1999. godine, kako mnoge novine prilično nemarno pišu. Taj termin nije bio u upotrebi sve do oktobra iste godine.