อาจารย์หลี่หงจื้อ ผู้ก่อตั้งฝ่าหลุนกง เขียนบทความ ‘ทำไมจึงมีมนุษยชาติ’

[18:14]

อาจารย์หลี่หงจื้อ ผู้ก่อตั้งฝ่าหลุนกง อนุญาตให้ NTD Television เผยแพร่บทความของท่าน “ทำไมจึงมีมนุษยชาติ” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2023