Lži, ktoré zabíjajú

Propagandistická mašinéria Čínskej komunistickej strany | Ako Čínska komunistická strana používa štátom riadené médiá a svoju kontrolu nad spoločnosťou, aby obrátila myslenie ľudí podľa svojej vôle? Cenzúrou. Propagandou. Nanešťastie tieto taktiky fungujú s tragickým účinkom. V tomto videu sa bližšie pozrieme, ako presne Čínska komunistická strana použila strach, aby sa jej podarilo podlomiť svedomie ľudí.

Čo je Falun Gong (Falun Dafa)?

Falun Gong je dávna čínska duchovná prax. Obsahuje učenia o zušľachťovaní charakteru, meditáciu a štyri jemné cvičenia, ktoré sú skutočne unikátnym a vysoko účinným spôsobom na zlepšenie vášho zdravia a energetickej úrovne…