Zabici na organy

Krótki dokument | Zarzuty dotyczące przymusowej grabieży organów w Chinach zaczęły pojawiać się w 2006 roku. Od tego czasu, liczne dowody sugerują, że te zarzuty są prawdziwe–a sytuacja jest nawet gorsza niż pierwotne przypuszczenia. Więźniowie sumienia–w szczególności praktykujący Falun Gong–są zabijani dla ich organów…