ETAC | 2016 | 8min | Interview

Narastajúce množstvo dôkazov naznačuje, že čínske nemocnice sa spolu s tamojšou políciou zúčastňujú na nelegálnom obchode s orgánmi.

Zadržiavajú väzňov svedomia proti ich vôli, často ilegálne, podrobujú ich zdravotným testom, aby zistili zhodu krvnej skupiny a HLA antigénov pre potrebu orgánovej transplantácie. Potom im systematicky odoberajú zdravé životne dôležité orgány, ktoré následne slúžia ako zdroj pre transplantácie v narastajúcom obchode s transplantovanými orgánmi.

Očití svedkovia uvádzajú, že ich telá sú následne spálené.

Veľká väčšina väzňov svedomia, ktorí sú týmto spôsobom zabíjaní sú pravdepodobne praktizujúci Falun Gongu a ich počet dosahuje ročne desiatky tisíc, hovoria odhady Ethana Gutmanna, investigatívneho novinára, Davida Matasa, medzinárodného právnika v oblasti ľudských práv a Davida Kilgoura, bývalého kanadského člena parlamentu, ktorí publikovali svoje výsledky v roku 2016.

Výpovede o masovom zabíjaní praktizujúcich Falun Gongu kvôli orgánom existujú od roku 2006. Každým rokom, ktorý odvtedy prešiel – a najmä v posledných niekoľkých rokoch – sa objavili ďalšie dôkazy, ktoré podporujú tieto obvinenia. Metodológia použitá na analýzu množstva dôkazov sa stala robustnejšou a tieto znepokojivé fakty sú stále známejšie aj v hlavnom prúde spoločnosti. Medzičasom sa pozícia čínskeho režimu a jeho obrancov, ktorí sa pokúšajú poprieť tieto tvrdenia, stala čoraz neudržateľnejšou.

O Ethanovi Gutmannovi

Ethan Gutmann je investigatívny novinár z USA, obhajca ľudských práv, odborník na Čínu, autor a bývalý člen Nadácie pre obranu demokracií. Gutmanove správy o Číne sú široko publikované. Už od roku 1999 prispieval k online publikáciám a je známy ako autor dvoch kníh: „Strácanie novej Číny: Príbeh amerického obchodu, túžby a podvodu“ a „Jatky: Masové vraždenie, odbery orgánov a tajné čínske riešenie problému s disidentami“.

➤ https://falungong.sk