Na čiernom zozname

[1h 13m ]

Dejan je len bežný muž, ktorý žije v postkomunistickej krajine. Dejan je len bežný muž, ktorý žije v postkomunistickej krajine. Avšak zakaždým, keď nejaký čínsky predstaviteľ navštívi jeho krajinu, zaobchádza sa s ním ako s verejným nepriateľom č. 1: štátna bezpečnosť mu odpočúva telefón a sleduje jeho aj jeho rodinných príslušníkov, pričom verejná bezpečnosť mu venuje osobitnú pozornosť a navštevuje ho doma i na pracovisku. Dôvod?