© Falun Dafa Information Center | 2021 | Explainer | 10 mins

Po viac ako desaťročie Čínska komunistická strana (ČKS) systematicky zabíja nevinných ľudí v masovom meradle, pričom im odoberá ich životne dôležité orgány. Udržiava tak v chode multimiliónový transplantačný priemysel.

Veľkou väčšinou obetí sú praktizujúci Falun Gongu, ktorí boli uväznení ČKS za svoju vieru.

Americký Kongres ako aj Európsky Parlament schválili rezolúcie odsudzujúce tento hrozný zločin. Izrael, Španielsko, Taliansko a Taiwan zas prijali zákony, ktorými chránia svojich občanov pred akýmkoľvek zapojením sa do násilného odberu orgánov v Číne.

Jeden z najdôležitejších a medzinárodne najznámejších expertov na genocídu a zločiny proti ľudskosti, Sir Geoffrey Nice QC, ktorý viedol proces proti bývalému juhoslovanskému diktátorovi Slobodanovi Miloševičovi za vojnové zločiny, predsedal Čínskemu tribunálu – nezávislému tribunálu so sídlom v Londýne. Tento tribunál uskutočnil doposiaľ najdôkladnejšiu analýzu násilných odberov orgánov v Číne. Vo svojej záverečnej správe, ktorá bola zverejnená v júni 2019, prišiel súd k záveru, že väzni svedomia boli – a naďalej sú – zabíjaní v Číne pre svoje orgány „vo významnom rozsahu“. A že väčšina obetí sú praktizujúci Falun Gongu.

V rozhovore v roku 2020 sa známy ľudskoprávny advokát z Kanady, David Matas, podelil o svoje prekvapujúce pozorovanie spájajúce násilné odbery orgánov s pandémiou koronavírusu…