The Journey to Tiananmen

[52 min]

Op 20 november 2001 kwamen 36 mensen uit de hele wereld bij elkaar op het Plein van de Hemelse Vrede. Velen hadden elkaar nog nooit ontmoet, velen wisten niet eens of er nog andere mensen zouden komen. Het was een noodzakelijke en onvoorspelbare bijeenkomst. Het is het verhaal van hun onverwachte triomf om internationale aandacht te vestigen op de opsluiting, marteling en vaak de dood van de tienduizenden die hen waren voorgegaan om op het Tiananmen Plein een spandoek te hijsen om te verkondigen dat “Falun Dafa goed is”.

Vreedzaam de tirannie trotseren — Het verhaal van Falun Gong

[2 min]

Al meer dan 20 jaar voert het Chinese communistische regime een gewelddadige campagne om de overtuigingen van 100 miljoen vreedzame mensen uit te roeien. De slachtoffers hebben geantwoord met waarachtigheid, medeleven en verdraagzaamheid . Dit is hun verhaal.

25 april 1999 – De gebeurtenis die China voor altijd veranderde

[1 min]

Wat leek op een spontaan, vreedzaam protest van Falun Gong beoefenaars, werd in werkelijkheid georkestreerd door enkele CCP-functionarissen en werd vervolgens gebruikt om een vervolgingscampagne te ontketenen die de hele natie terug zou brengen naar de donkere dagen van de culturele revolutie, en erger. Wat is het echte verhaal van deze noodlottige dag?