• Doorheen de jaren ’90 prezen topfunctionarissen van de Chinese regering Falun Gong om zijn gezondheids- en welzijnsvoordelen.
  • Omdat het zo populair en onafhankelijk werd, beval de hoogste communistische leider van China Falun Gong te elimineren.
  • Enkele maanden nadat de vervolging begon, bestempelden Chinese leiders Falun Gong voor het eerst als een ‘sekte’ om de campagne te rechtvaardigen en kritiek te ontmoedigen.
  • Academici en mensenrechtenorganisaties in het Westen noemen het ‘sekte’-label een politiek instrument en een vals label bedoeld om de vervolging te voeden.

Falun Gong werd niet “verbannen door de Chinese regering als een kwaadaardige sekte” op 22 juli 1999, zoals veel kranten nogal achteloos schrijven. Tot oktober van dat jaar werd het niet met deze term benoemd.

Toen de term werd toegepast, was het niet het resultaat van doorgedreven analyse, onderzoeksresultaten of theologisch debat. Het is niet tot stand gekomen via religieuze geleerden, noch via sociologen of psychologen. Het was ook niet de consensus van de regering.

Het was echter een politieke zet, bedacht door een aan te wijzen individu. Die persoon was Jiang Zemin, destijds hoofd van de Chinese communistische partij. Volgens een rapport van de Washington Post op 9 november 1999, “Het was de heer Jiang die beval dat Falun Gong als een ‘sekte’ zou worden bestempeld, en vervolgens eiste dat er een wet zou worden aangenomen die sektes verbiedt.”

Verder lezen >