Gao Rongrong — Het gezicht van de vervolging

Mevrouw Gao Rongrong, een 37-jarige accountant aan een kunstacademie in Shenyang, China, had een stralende glimlach en een vrolijk karakter. Dat veranderde allemaal toen ze onwettig werd vastgehouden en gemarteld als onderdeel van de nationale campagne om Falun Gong te verpletteren.

Vreedzaam de tirannie trotseren — Het verhaal van Falun Gong

[2 min]

Al meer dan 20 jaar voert het Chinese communistische regime een gewelddadige campagne om de overtuigingen van 100 miljoen vreedzame mensen uit te roeien. De slachtoffers hebben geantwoord met waarachtigheid, medeleven en verdraagzaamheid . Dit is hun verhaal.

Wereld Falun Dafa Dag vieren

[2 min]

Falun Gong werd voor het eerst openbaar gemaakt in China op 13 mei 1992. Daarom wordt 13 mei elk jaar gevierd als Wereld Falun Dafa Dag, om deze speciale dag te herdenken alsook de leringen van Falun Gong (Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid) evenals de gezondheid en innerlijke vrede die de beoefening heeft gebracht in het leven van zijn beoefenaars.

25 april 1999 – De gebeurtenis die China voor altijd veranderde

[1 min]

Wat leek op een spontaan, vreedzaam protest van Falun Gong beoefenaars, werd in werkelijkheid georkestreerd door enkele CCP-functionarissen en werd vervolgens gebruikt om een vervolgingscampagne te ontketenen die de hele natie terug zou brengen naar de donkere dagen van de culturele revolutie, en erger. Wat is het echte verhaal van deze noodlottige dag?