© Falun Dafa Informatie Centrum 2020

Falun Gong werd voor het eerst openbaar gemaakt in China op 13 mei 1992. Daarom wordt 13 mei elk jaar gevierd als Wereld Falun Dafa Dag, om deze speciale dag te herdenken alsook de leringen van Falun Gong (Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid) evenals de gezondheid en innerlijke vrede die de beoefening heeft gebracht in het leven van zijn beoefenaars.