Sud za Kinu: Konačna presuda

[9 min]

SUD ZA KINU – Nezavisni sud o prisilnom uzimanju organa zatvorenicima savjesti u Kini, kojim predsjeda Sir Geoffrey Nice QC – pogledajte saslušanja, podneske i informacije o Sudu za Kinu.