China tribunal: Konačna presuda

[9 min]

CHINA TRIBUNAL – Nezavisni sud za prisilnu žetvu organa od zatvorenika savjesti u Kini, kojim predsjedava Sir Geoffrey Nice QC – pregledajte saslušanja, podneske i informacije o China tribunalu.