© ETAC | 2019 | Kratki film | Engleski | 9min

Posebna hvala Sudu za Kinu, što nam je omogućio da ovaj video uvrstimo na našu web stranicu.

O SUDU ZA KINU: Sud za Kinu je Narodni sud koji je osnovala Međunarodna koalicija za okončanje zloupotrebe transplantacija u Kini i međunarodna neprofitna organizacija sa sjedištem u Londonu. Predsjedavajući Suda za Kinu je Sir Geoffrey Nice QC, koji je bio zamjenik tužioca na suđenju Slobodanu Miloševiću na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Među ostalim članovima je Martin Elliott, profesor dječje kardiotorakalne kirurgije na Sveučilištu u Londonu, itd.

Saznajte više: www.chinatribunal.com