Laži KPK: “Zla sekta”?

[10 min]

Falun Gong nije bio „zabranjen od strane kineske vlade kao zla sekta“ 22. jula 1999., kao što mnoge novine prilično nehajno pišu. Taj pojam su počeli koristiti tek u oktobru te godine.