Gao Rongrong — Lice progona

Gospođa Gao Rongrong, 37-godišnja računovođa sa umjetničkog koledža u Shenyangu, u Kini, imala je blistav osmijeh i radosnu narav. Sve se to promijenilo kada je nezakonito lišena slobode i mučena u sklopu nacionalne kampanje za slamanje Falun Gonga.