© 2021 Falun Dafa Informativni Centar | Objašnjenje | 8 minuta

Više od 20 godina, tajnovita sigurnosna snaga u Kini, nekažnjeno terorizira njezino građanstvo. Neki stručnjaci za Kinu, nazivaju ga “kineskim Gestapom”.

To je izvanzakonita sigurnosna snaga, osnovana s jedinom svrhom da progoni i potpuno eliminira duhovnu praksu Falun Gong. U vrijeme njenog nastanka, oko 100 milijuna Kineza prakticiralo je ili učilo Falun Gong.

Kineski dužnosnici pokušali su sakriti njegovo postojanje, ali su nedavni događaji počeli razotkrivati ovu opaku agenciju i na taj način preokrenuti plimu unutar Kine.