אביב נצחי

[טריילר]

במארס 2002, נפרצו שידורי הטלוויזיה הממלכתית של סין על ידי כמה מתרגלי פאלון גונג – דרך רוחנית הנרדפת בסין. מטרתם הייתה להפריך את שקרי המשטר לגבי שיטת התרגול ולספר את האמת.